Αναλόγως το ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010

πολλαπλασιασμός με εισαγωγή βασίλισσας


Λόγω του ότι ο πεύκος δεν κάνει τίποτα και μερικά μελίσσια ήταν πολύ καλά με 7-8 πλαίσια γόνου αποφάσισα να τα χωρίσω και με έτοιμη βασίλισσα να τα αυξήσω. Παρήγγειλα τις βασίλισσες από γνωστό βασιλοτρόφο της Πελοποννήσου ( 14 ευρώ η μια παρακαλώ συν τα έξοδα μεταφοράς 15 ) . Η διαδικασία που κάνω είναι η εξής: Μια μέρα προτού τοποθετήσω την νέα βασίλισσα ορφανεύω το μελίσσι παίρνοντας του την παλιά το μισό γόνο και τροφές και το απομακρύνω. Αφήνω το αρχικό ορφανό για 24 ώρες ώστε να αισθανθεί καλά την ορφάνια του. Την επόμενη τοποθετώ το κλουβί με την νέα χωρίς να ανοίξω τα πορτάκια γιατί μερικές φορές οι μέλισσες τρώνε πολύ γρήγορα το ζυμάρι και η βασίλισσα που ελευθερώνεται δεν έχει προλάβει να κυριαρχήσει με τις φερομόνες στο μελίσσι και έτσι την κόβουν. Την άλλη μέρα ανοίγω τα πορτάκια ώστε να ελευθερωθεί. Με αυτή την τεχνική έχω σχεδόν πλήρη επιτυχία.