Αναλόγως το ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν

Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

Θέρισμα - Αλώνισμα
Ήρθε και ο καιρός του θέρου. Ικανοποίηση και ευχαρίστηση. Ο Θεός ευλόγησε, η γη καρποφόρησε και η αποθήκη γέμισε.Ο καπλουτζάς είχε απόδοση περίπου 250 κιλά ανά στρέμμα.Το σκληρό σιτάρι πολύ καλό ποιοτικά ενώ το μαλακό λόγω των πολλών βροχών και υγρασίας και χωρίς καμία επέμβαση φυτοφαρμάκων έκανε λίγο δαυλίτη που σημαίνει ότι είναι πιο ευαίσθητο.
Η ζολίτσα πήγε πολύ καλά, περίπου 200 κιλά από 1 στρέμμα, τα οποία θα σπαρθούν του  χρόνου. Και είχα ξεκινήσει με 250 σπόρους! 20  κιλά γυμνοκρίθη  έτοιμα για 1 στρέμμα τη νέα χρονιά.
Κόποι και προσδοκίες ανταμείφθηκαν.