Αναλόγως το ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

αντικατάσταση βασιλισσών


Η παροιμία λέει τον  Μάρτη μετράμε τα μελίσσια, γιατί τώρα δείχνουν ποιά θα προχωρήσουν και θα γίνουν παραγωγικά, και ποιά όχι. Κάποια δεν αναπτύσσονται όπως πρέπει και οι λόγοι συνήθως είναι δύο .Ή νοσούν ή δεν έχουν καλή βασίλισσα.

Βασίλισσα με τσακισμένο φτερό.

                                                Διάσπαρτος γόνος, δείγμα όχι καλής βασίλισσας.


 Αντικατέστησα μερικές βασίλισσες με αγονιμοποίητες μίας ημέρας  από μηχανή εκκολάψεως  που μου έωσε φίλος βασιλισσοτρόφος.


 Η διαδικασία είναι απλή. Αφού αφαιρέσουμε την παλιά, τοποθετούμε τη νέα μέσα σε κλουβί προστασίας που κλείνει με ζυμάρι. Οι μέλισσες θα φάνε το ζυμάρι και η νέα και αγονιμοποίητη βασίλισσα θα βγεί. Δεν κυνδυνεύει να την σκοτώσουν, γιατί δεν εχει ακόμα φερομόνες. Θα αρχίσει να κυριαρχεί μετά την τρίτη ημέρα.  Σε πέντε περίπου ημέρες θα βγει για να γονιμοποιηθεί και σε δώδεκα ημέρες θα αρχίσει να γεννά . Κάνουμε επιθεώρηση μετά την δωδέκατη ημέρα.